Bygg din egen vedeldade Badtunna

Build your own wooden hot tub

Senast uppdaterad  20 Okt 2007

Nedan följer en beskrivning med bilder av vårt badtunnebygge sommaren 2007. Tidsåtgång för 2 man effektiv tid ca 5-6 lagom arbetsdagar från första kapningen till kaminen klar och vatten i tunnan. OBS ! Min nya Badtunnesida finns under www.caddysurfer.se

För er som önskar en mer detaljerad ritning med lite tips & trix så finns den tillgänglig mot självkostnadspris 100SEK kontakta pierre@caddysurfer.se .

 

Börja kapa brädor 70x28 mm glespanel gran L=1000mm För diam 2100mm tunna går det åt ca 110 st, kapa några extra för säkerhets skull. Så här skall den färdig spontade brädan se ut. Givetvis skall noten vara lite smalare än sponten annars får man inte  ihop brädorna. Börja med att skära noten. Det är jättebra om man har en bänksåg med klinga 1/2 notbredden eller en som man kan ställa in att såga/fräsa hela noten på en gång. Kläm fast 2 styrbrädor som hjälp, ju noggrannare man gör detta arbete ju lättare går ihopmonteringen samt ju tätare blir tunnan.

Sen är det bara att mata på. Noggrannhet är ordet. Här påbörjas sponten 2 skär som skapar bredden på sponten..... Sedan läggs brädan ner och ett skär på varje sida av sponten frilägger sponten och vips brädan är färdig bara 117 st kvar x 6 skär = totalt 708 sågningar.....
Här visas sista sågningen med de styrbrädor vi hade monterat. Hjälper mycket om man är 2 st vid sågen så en kan mata och en dra. Botten tillverkas av 2 lager översta lagret av 28x70 glespanel som monteras tätt ihop på ett plant golv. För att pressa ihop dem så gott det går så monterade vi reglar tvärs över. För att få tillräcklig längd på alla runt om gjordes en passare av en list med radien 105cm (då inner botten skall vara 210cm)

Sen är det bara att skruva på och se till så att brädorna räcker till med hjälp av passaren. Här är innerbotten färdig för sågning av innercirkel Vi vände på botten så reglarna hamnade mot golvet och gav spel för sticksågens klinga. För att rita innercirkel så använde vi passaren och .....

...ritade runt med snickarpenna. Sen sågar man längs linjen så noggrant man kan. Ju jämnare snitt ju tätare blir tunnan..   Såga på.......

Ca 6 m runt om sticksågen fick bekänna färg.   Innerbotten färdig.
Nu skall den undre botten tillverkas. Vi valde tryckimpregnerat virke 120x28mm. Dessa läggs tvärs mot de andra brädorna för att skapa styrka och täthet. Brädorna limmas ihop med vattenfast PU-lim och skruvas med rostfria trallskruv ca 50 mm långa Nu använder vi list-passaren igen men förlänger den 30mm eftersom underbotten skall vara 30mm större runtom.
Rita runt om och starta sågen igen. Det går ganska trögt genom de fuktiga tryckimpregnerade brädorna så det var svettigt. Här har vi vänt på hela klabbet innan vi skruvar loss alla reglarna så låter vi limmet torka lite för hållfastheten Här är den färdiga botten klar. Tung som bly, 2 man bär den nätt och jämt. Gissar ca 100 - 150 kg.
Under tiden hade vi fixat till fundamentet och stampat detta ordentligt eftersom det senare får bära ca 3500kg. Vi placerade en lättviktspresenning under badtunnan och fundamentet för att binda ihop gruset lite grann och minska direktkontakten med marken (även om det är tryckimpregnerat virke) Viktigt att fundamentet är plant eftersom det annars syns direkt i badtunnan om det lutar, och i värsta fall rinner det över på ena sidan.
Gör rent kanten som sargen skall stå på så blir det tätare. Applicera TREMCO eller liknande vattenfast tätfog. Sen kan sargen börja sättas. Börja åt det håll som vetter bort från trappan och som syns minst eftersom spännanordningen för spännbanden senare kommer att hamna här.

Här sitter de 3 första brädorna Dessa skruvas snett ner mot botten så att risk för att spräcka brädorna minskar. Kontrollera så du inte sätter dom för högt då de annars kan bli synliga invändigt och skapa läckage. Sen är det bara att mata på. Underlättar om man är minst 2 st en som håller och en som skruvar utifrån.
Här har vi kommit ca halvvägs. Sista brädan på plats, har man varit noggrann och följt anvisningarna så skall det passa såhär bra. Här har vi satt hela varvet runt.
För att öka tätheten (initialt) Så drog vi en TREMCO-fog invändigt också. För att kunna få hållfasthet och att få badtunnan att bli tät måste den spännas ihop. Först med tillfälliga spännband och sedan med de slutliga spännbanden av stål. Vi valde att sätta dit 4 spännband av galvat stål 25x1 mm. För att underlätta placeringennäste vi fast bandet runt om på ca 10 ställen med pappspik innan vi spände åt.

För att spänna används 8mm gängstång som dras åt hårt. Vi började med 6mm stång men den höll inte utan ett gick av när tunnan började svälla efter fyllning. OBS ! Använd INTE galvad billig stång utan använd rostfri M8 dra inte för hårt första gången utan låt tunna svälla lite först ca 3-4 dagar, sedan efterdra om det fortfarande läcker eller känns ostabilt. 4 band applicerades jämt över badtunnans sarg.

Har i efterhand kompletterat med 2 band till vilket rekommederas..

Här börjar vi med stativen till bänkarna. 7 st
Som fästs till tunnans insida med rostfri skruv.    
  Brännskyddsramen påbörjas  
    Färdig att fylla vatten för att svälla tät. Sen får vi tömma och sätta i kaminen.
Den läcker ju nästan ingenting....... Spännband med spännare av gängstång. Dessa bör skyddas senare så man inte river sig på dom.  

  Trappa behöver man för att kunna gå i och ur badtunnan på ett någorlunda säkert sätt. Här är de rostfria delarna som skall bli kamin. Ritning på kamin ingår i ritningspaketet.

     
Svetsade med TIG och MISON Ar gas.   Provtryckning....den var inte tät första fyllningen kan jag säga......

Kaminen i tunnan för första gången efter att den täthetsprovats genom vattenfyllning.   Nu börjar det likna nåt....
Brännskyddet skall också på plats efter det att kaminen provmonterats. Här är det inte färdigt ännu bara varannan bräda sitter på plats. Skruva fast tunnan till botten ordentligt den har en rejäl flytkraft.  
Första tändningen med tändvätsekindränkt  logs och tändved. Nu ryker det fint !! Barnen var först i tunnan.

   

PREMIÄRBADET !!

KANONSKÖNT i goda vänner lag.

 

 

     
     
     

Såhär blev tunnan efter brunlasering med teaklasyr, Tjusig va? Här syns även sandfiltret som är den gröna cylindern till vänster.

Här är bubblorna från en gammal utrangerad dammsugare i full gång. Den blåser genom en 1,5" PVC slang fäst under sittdynan och med ca 5mm hål på var 20 cm. Pump, dammsugare och sedermera belysning manövreras genom fjärrkontrollerade strömbrytare.

Poolkemikalier såsom , Klortabletter, Antialgmedel samt, om man har mycket mineraler i vattnet från exempelvis egen brunn, Flockningsmedel för att fälla bort järn mangan etc. När man klorerar så fälls dessa ämnen ut i vattnet och färgar det brunt.

Tunnan med nybyggt filterhus och fungerande sandfilter som gör vattnet klart och fint.

Filterhuset med sandfilter, elkontakter och termometer för koll av utetemp samt temp i filterhuset. Har installerat ett frysskyddselement i huset så inte sandfiltret fryser sönder till vintern.

 Tunna under förberedelse för kvällsbad vindstilla, +4C i luften +36C i tunnan och stjärnklar himmel. Facklor runt tunnan samt och fotogenlampor på sargen. Upplagt för en mysigt kvällsbad.
     
 

Länkar till några andra Badtunnebyggare

 

Reine Nilssons Badtunna

   

Du är besökare Free Hit Counters
Get a Free Hit Counters


Home