Garden Pond / Trädgårdsdamm

Nedan visar vi ett bildkollage över hur vår trädgårdsdamm kom till.

Nu har dammen och växtligheten runt kommit igång och fiskarna trivs se nedanstående bilder över dammen sommaren 2012